Een middel om een groot en breed publiek te bereiken

Elk jaar zijn er wel een paar bijzondere culturele evenementen waar het publiek voor in de rij staat: Een unieke tentoonstelling of voorstelling, een grensoverschrijdend festival. Het organiseren en financieren van zo’n ambitieus evenement is vaak niet eenvoudig.

Het Blockbusterfonds is opgericht om het cultureel ondernemerschap te stimuleren en de realisatie van evenementen met “blockbusterpotentie” mogelijk te maken. Met een lening of garantiebijdrage in combinatie met een gegarandeerde kaartafname ondersteunen wij bijzondere culturele initiatieven die gericht zijn op een groot en breed publiek.

De lening kan worden ingezet om extra marketinginspanningen te financieren. Daarmee kan een groter publiek bereikt worden en een hogere opbrengst worden gerealiseerd. Een garantiebijdrage kan zekerheid bieden voor onverhoopte financiële tegenvallers in de uitvoering van het project.

Uw bijzonder cultureel initiatief, eenmalig of meerjarig, dat zich richt op een groot en breed publiek, kan in aanmerking komen voor een bijdrage van het Blockbusterfonds. Kijk voor de selectiecriteria en aanvullende informatie bij Aanvragen.Nieuws
9 oktober 2016

Persbericht

Succesvol Blockbusterfonds gaat door

Investeren in cultuur heeft economische impact

 

Amsterdam, 9 oktober 2016 – Het Blockbusterfonds wordt na de eerste periode van vijf jaar wegens succes voortgezet. Het bestuur besloot hier onlangs unaniem toe. Iedere euro die sinds 2012 door de deelnemende fondsen in het Blockbusterfonds werd gestort is 3,2 maal besteed aan culturele projecten. Uit onderzoek bij 14 ondersteunde projecten bleek de economische impact daarvan in totaal minimaal 37 miljoen euro te bedragen.

Joop van den Ende: ‘Het Blockbusterfonds is een succesvol initiatief omdat de gerealiseerde projecten laten zien dat een investering in kunst en cultuur zinvol is. Door samen te werken zijn grootse evenementen tot stand gebracht waar een groot publiek op af is gekomen en waar onder de streep een uitstekend rendement mee is behaald. Wij hebben, opnieuw gezamenlijk, besloten dit initiatief voort te zetten in de hoop dat culturele instellingen worden geïnspireerd in hun ondernemerschap en het publiek de komende jaren nieuwe voorstellingen en tentoonstellingen kan gaan zien die er anders niet zouden zijn geweest.’

Het Blockbusterfonds is een unieke samenwerking tussen VandenEnde Foundation, BankGiro Loterij, Prins Bernhard Cultuurfonds en VSBFonds. Het fonds verstrekt renteloze leningen en garanties aan uitzonderlijke culturele projecten met een zogeheten ‘blockbusterpotentie’. Culturele instellingen krijgen de ruimte om hun marketinginspanningen sterk uit te breiden en zo een grotere en bredere doelgroep te bereiken. De kracht van de formule ligt in de koppeling van de extra marketingactiviteiten aan een gegarandeerde kaartafname, dit leidt tot een aantoonbare groei van het bezoekersaantal.

Sinds 2012 verstrekten de drie genoemde fondsen voor een totaalbedrag van € 6,4 miljoen aan renteloze leningen en garanties aan 34 culturele projecten. De BankGiro Loterij nam daarnaast voor een totaalbedrag van € 8,1 miljoen euro toegangskaarten af. Het Blockbusterfonds is revolverend: verstrekte leningen worden terugbetaald. Iedere in het fonds gestorte euro werd 3,2 maal uitgegeven.

Voorbeelden van projecten die het Blockbusterfonds financieel heeft ondersteund zijn David Bowie is in het Groninger Museum, de tentoonstellingen Malevich en de Russische avant-garde en Jean Tinguely Machinespektakel in het Stedelijk Museum, A Different Vision on Fashion Photography van Peter Lindbergh in de Kunsthal in Rotterdam, de theatervoorstelling het Pauperparadijs in Veenhuizen, Dode Zee-rollen in het Drents Museum en Unseen Photo Fair in Amsterdam.


newsimage

7 oktober 2016

Picasso in museum Beelden aan Zee

De kunstenaar Pablo Picasso (1881 – 1973) is vooral bekend om zijn schilderijen en tekeningen, toch kan hij met recht gerekend worden tot een van de pioniers van de moderne beeldhouwkunst. In de tentoonstelling Picasso aan Zee, die vanaf 13 oktober 2016 te zien is in museum Beelden aan Zee in Scheveningen, worden unieke exemplaren in keramiek getoond evenals zeldzame beeldhouwwerken uit de beste museale en particuliere collecties van Europa. Lees meer