Een aanvraag doen

Bij het Blockbusterfonds kunnen aanvragen worden gedaan voor een garantie of een lening, in combinatie met een gegarandeerde afname van toegangskaarten door de VriendenLoterij.

Met de garantie of lening wordt het mogelijk om extra te investeren in de marketing van een project. Doel van de investering is het aantrekken van extra bezoekers, waarmee extra inkomsten kunnen worden gegenereerd.

Het Blockbusterfonds beschikt over twee regelingen: BBF en BBF XTRA.

Beide regelingen kunnen hieronder worden aangevraagd. Lees eerst zorgvuldig onze aanvraag-criteria en -procedure om te bepalen of u in aanmerking komt voor steun van het Blockbusterfonds.

Criteria BBF

Algemeen
 • Type project: tentoonstelling, voorstelling of festival
 • Project inhoudelijk en zakelijk van hoge kwaliteit
 • Nieuw en/of onderscheidend
 • Gericht op een (middel)groot en breed publiek
 • Aanvrager heeft ANBI-status

Betalende bezoekers
 • Vanaf circa 40.000 bezoekers voor tentoonstellingen
 • Vanaf circa 15.000 bezoekers voorstellingen/festivals

Hoogte variabele bijdrage(n)
 • Garantie of lening: € 40.000 – € 75.000
  Op basis van het project.
  Uitschieters tot € 100.000 zijn mogelijk bij omvangrijke projecten.
  ›  Download toelichting
 • Bijdrage VriendenLoterij: € 75.000
  Bestaat uit afname toegangskaarten
  Afwijkingen naar boven en onder zijn mogelijk

Criteria BBF XTRA

Algemeen
 • Type project: tentoonstelling, voorstelling of festival
 • Project inhoudelijk en zakelijk van hoge kwaliteit
 • Nieuw en/of onderscheidend
 • Gericht op een (middel)groot en breed publiek
 • Aanvrager heeft ANBI-status

Betalende bezoekers
 • Tussen 20.000 – 40.000 bezoekers voor tentoonstellingen
 • Tussen 10.000 – 15.000 bezoekers voorstellingen/festivals

Hoogte vaste bijdrage(n)
 • Garantie of lening: € 30.000
  ›  Download toelichting
 • Bijdrage VriendenLoterij: € 30.000
  Bestaat uit afname toegangskaarten.

Indienen aanvraag

Op korte termijn kunt u de via deze site uw aanvraag indienen. Tot het zover is ontvangen we de aanvraag graag per e-mail via info@blockbusterfonds.nl. Bij voorkeur ontvangen wij de aanvraag minimaal zes maanden voor aanvang van het project.

Indien u twijfelt of uw project wel geschikt is voor ondersteuning door het Blockbusterfonds of welke regeling het beste bij u past, neem vooraf contact op via info@blockbusterfonds.nl voor informeel overleg.

We toetsen uw aanvraag aan de hand van onze selectiecriteria tijdens vergaderingen van de selectiecommissie. Vergaderingen vinden circa 5 x per jaar plaats, de indiendata vindt u op onze site. Binnen een week na elke vergadering ontvangt u bericht. Bij een positief besluit stellen we vervolgens twee overeenkomsten op. De eerste overeenkomst met de drie partnerfondsen van het Blockbusterfonds bevat de voorwaarden voor de lening of de garantiebijdrage. De tweede overeenkomst met de VriendenLoterij bevat de voorwaarden voor de afname van toegangskaarten.

Bij de BBF regeling kan in overleg onderzoek plaatsvinden naar o.a. de economische impact van het project. We maken vooraf afspraken over de aanpak en kosten van het onderzoek.

Een volledige aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

Aanbiedingsbrief

In uw aanbiedingsbrief geeft u een korte omschrijving van het project, de duur en de bezoekersambitie, en de gevraagde bijdrage van het Blockbusterfonds.


Projectplan
 • een beschrijving van het project, inclusief (werk)titel, betrokken kunstdisciplines, locaties en eventuele samenwerkingspartners;
 • een toelichting waaruit blijkt dat het project inhoudelijk en zakelijk van hoge kwaliteit is en voldoet aan de criteria die het Blockbusterfonds voor de aanvraag (BBF of BBF XTRA) stelt.
 • Een ingevulde checklist Tentoonstellingen en festivals of Theaterproducties

Bezoekersprognose en marketing- en communicatieplan
 • bezoekersprognose die inzage geeft in aantallen en herkomst publiek (regionaal, landelijk, internationaal), onderbouwd met benchmarks en gegevens van vergelijkbare eerdere activiteiten;
 • een marketing- en communicatieplan, inclusief een marketingbegroting

Financiën
 • een gespecificeerde begroting;
 • een dekkingsplan, met specificatie van de verwacht inkomsten uit kaartverkoop etc, de inbreng van aanvrager en eventuele samenwerkingspartners en toezeggingen van fondsen, overheden, bedrijven en andere financiers;
 • een specificatie van de gewenste bijdrage van het Blockbusterfonds: een lening in combinatie met afname van toegangskaarten of een garantiebijdrage in combinatie met afname van toegangskaarten;

Organisatie
 • kort track record van de aanvrager
 • een kopie van de ANBI-beschikking (Belastingdienst) van de aanvrager
 • op verzoek van het Blockbusterfonds: een uittreksel uit het Handelsregister, de statuten en de laatste twee jaarrekeningen van de aanvragende organisatie en eventuele samenwerkingspartners.

 

Voldoet u aan de voorwaarden en kunt u alle vereiste documenten aanleveren dan kunt u een aanvraag doen door ons een e-mail te sturen.


Inzendtermijnen

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Het is zinvol om een project in een vroeg stadium met ons te bespreken. Wij kunnen adviseren bij het opstellen van het plan en de begroting, zodat de kans groter is dat het project in behandeling genomen wordt. De doorlooptijd van een project, van het moment van indienen tot en met de overeenkomst kan enige maanden in beslag nemen. Wij raden u aan om ruim voor aanvang van uw project (een half jaar tot een jaar te voren) in gesprek te gaan met het Blockbusterfonds, of een (concept)aanvraag in te dienen.

Vergaderdata 2024
uiterlijke inzendtermijn
maandag 19 februari
8 januari
maandag 22 april
11 maart
maandag 24 juni
20 mei
maandag 16 september
19 augustus
maandag 18 november
14 oktober

 

Op de genoemde deadline dient een aanvraag compleet in ons bezit te zijn.


Bezwaar

Het Blockbusterfonds kent geen bezwaarprocedure. Indien een aanvraag wordt afgewezen staat het de aanvrager uiteraard vrij eventuele bedenkingen tegen de afwijzing schriftelijk kenbaar te maken aan het Blockbusterfonds.