Het fonds

Het Blockbusterfonds is in 2012 opgericht door de VandenEnde Foundation, het Cultuurfonds, VSBfonds en de VriendenLoterij. Zij werken samen in het Blockbusterfonds om uitzonderlijke culturele projecten mede mogelijk te maken. De kiem voor het fonds werd gelegd bij de Mandeville Lezing in 2011. Hierin hield Joop van den Ende een pleidooi om meer te investeren in cultuur en cultureel ondernemerschap.

 

Partners


Win meer, beleef meer

De VriendenLoterij is de cultuurloterij van Nederland. De loterij steunt goede doelen en culturele organisaties die werken aan cultuur en behoud van cultureel erfgoed, en werft fondsen om hun activiteiten te ondersteunen. Daarnaast geeft de loterij bekendheid aan hun werk.

Het begin van iets moois

Het Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het fonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.


Ondernemend cultuurmecenaat

Het is de missie van de VandenEnde Foundation om ondernemerschap in cultuur te bevorderen. De Foundation doet dit door individuele talenten kansen te geven zich verder te ontplooien en door hen aan te moedigen om met hun kunstzinnige uitingen het leven van anderen te verrijken. Ook worden culturele instellingen gestimuleerd om nieuwe initiatieven te nemen en hun ondernemende kwaliteiten te versterken. Hiertoe verstrekt de VandenEnde Foundation studiebeurzen, leningen en andere bijdragen.

Iedereen doet mee

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het fonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten. Het fonds is actief op het gebied van Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Daarnaast verstrekt het studiebeurzen aan studenten in het hoger onderwijs.